Principles‎ > ‎

Principes

De kracht van automatisering in organisaties van vandaag ligt vooral in het samenbrengen van gegevens in geintegreerde systemen. Dit maakt informatie op iedere plaats en op ieder moment beschikbaar in bruikbare vorm. Goed geinformeerd kunnen medewerkers hun werk beter doen en managers betere beslissingen nemen.

Een goed geintegreerd systeem zal alledaags routine- en administratief werk automatiseren, waarmee mogelijk weken werk bespaard zullen worden per medewerker per gewerkt jaar. Het systeem zal ook een breed scala aan nieuwe functies toevoegen die de kwaliteit zullen bevorderen, de creativiteit van de wetenschappers zullen stimuleren en daarmee de waarde van het werk.

Invoering van een dergelijk systeem echter is niet eenvoudig. Als de organisatie hier niet goed op is voorbereid blijkt het ook vaak niet de regie te kunnen voeren, vaak met desastreuze gevolgen. De kans is groot dat het project zal mislukken, dat budgetten overschreden zullen worden en dat de motivatie onder medewerkers negatief beinvloed wordt.

Om het project als geheel beheersbaar te houden helpt het om de voorbereiding, het ontwerp, de selectie, ontwikkeling, implementatie als aparte stappen te definieren en te begeleiden, zodat de veranderingen in de organisatie geleidelijk zullen verlopen en medewerkers aan deze veranderingen kunnen wennen. De betrokkenheid van de medewerkers wordt zo ook vergroot waardoor zij bij iedere stap hun wensen kenbaar kunnen en zullen maken. Dit zal leiden tot een breed draagvlak voor het gehele systeem, waarbij de opgeleverde functionaliteit gelijk zal worden aan de gevraagde functionaliteit.

BioInq consultancy richt zich op het begeleiden van de invoering van solide data management en lab automatisering in de gehele organisatie, waarbij met heldere methoden en op cruciale momenten doelbewust bedenk-, overleg- en rapportage-momenten worden ingebouwd zodat de oplossing zoals die beoogd werd ook realiteit wordt.