1Lab


Het 1Lab platform

Innovatie Platform Lab Automatisering

1Lab is een virtuele constellatie van partijen die gemeen hebben dat zij goede mogelijkheden zien om software op het gebied van lab-automatisering en data-management af te stoffen, te zien wat onder die laag stof vandaan komt en daar vernieuwende modules voor in de plaats te zetten. Snelle en lichte modules, web gebaseerd, goedkoper, krachtiger, multi-platform en gestoeld op moderne inzichten in het verkrijgen, het opslaan, het delen, het analyseren en het rapporteren van laboratorium data. Alles volgens Quality by Design (QbD) principes, iteratieve proces optimalisaties en data-simulaties die in andere branches (automotive, mobile computing) gemeengoed zijn geworden omdat deze leiden tot betere voorspellingen die bijdragen aan een hogere betrouwbaarheid van produkten.
Voor meer informatie kijkt u op www.1lab.nl, waarin u ook door kunt klikken naar inhoudelijke discussies in de 1Lab groep op LinkedIn.